*|MC:SUBJECT|*
Bekijk in browser
gevelrenovatie, restauratie en onderhoud - beton - vochtwering - kunststof vloeren - steigerbouw – inspecties
. Nieuwe balkonvloeren voor AZC in Utrecht
Opdracht: Het waterdicht afwerken van de betegelde balkonvloeren van het appartementencomplex van het asielzoekerscentrum (AZC) aan de Joseph Haydnlaan 2a te Utrecht.

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Huurman Leiden B.V.


Het AZC Utrecht is gevestigd in het voormalig militair ziekenhuis “Militair Hospitaal Dr. A. Mathijssen”. Behalve militairen werden hier ook burgers verpleegd.
Na de verhuizing van het ‘militair hospitaal’ naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) begin jaren negentig, werd het gebouw in gebruik genomen als asielzoekerscentrum.

Recent werd Bouwbedrijf Huurman door het AZC ingeschakeld voor een grootscheepse renovatie en heeft vervolgens MTS gevraagd, mee te denken hoe de betegelde balkonvloeren weer waterdicht konden worden gemaakt. De tegelvloeren met bijbehorende inpandige afvoeren waren in een dusdanige slechte staat, dat er sprake was van substantieel veel lekkages. Wij hebben de balkons geïnspecteerd en vervolgens een deskundig advies gegeven inclusief een begroting van de kosten van het herstel. Huurman had vertrouwen in ons plan en gunde ons de opdracht.
De tegelvloer was in zeer slechte staat. Op veel plekken zaten de tegels los, de aansluitingen met het opgaand werk waren lek en rondom de putten was al meerdere malen gekit.
Het regenwater van het hoger gelegen dak loosde op het balkon. Daarna werd het water vervolgens weer afgevoerd via putten in het midden van de vloer. De afvoerbuis komt in de ondergelegen ruimte uit en gaat dan pas naar buiten.
Vanwege de urgente problematiek met de lekkages was het de wens van het AZC de balkons zo snel mogelijk aan te pakken. Het voordeel was dat er grote goten boven de balkons aanwezig waren. Op deze manier konden we snel een waterdichte werkplek creëren, ook nodig voor het aanbrengen van een kwalitatief goede vloer. Eerste randvoorwaarde was een goede en betrouwbare ondergrond te maken voor de lagen erna. Daarom was het noodzakelijk om alle oude lagen, dus ook de tegels te verwijderen tot op de betonvloer. Een andere partij had in het verleden de tegels al eens aangebracht op Schlüter Ditra matten, maar heeft toen verzuimd de kim goed te behartigen. Onder de matten troffen wij vervolgens ook nog een dekvloer aan, welke op bitumen was gesmeerd.
Onze mannen hebben ook de detaillering van de afvoerputten aangepast. Door middel van een loden stadsuitloop wordt het water nu rechtstreeks buiten het balkon gebracht.
De stadsuitloop is geheel waterdicht afgewerkt met Remmers Multi-Baudicht.
De plinten zijn gesmeerd met Betofix RM. Vervolgens hebben we op de vloer Epoxy troffelmortel aangebracht. In de vloer zijn daarna nog weer verdiepte banen aangebracht om het water van het hoger gelegen dak sneller af te voeren. Ten slotte hebben we de plinten gecoat met BS2000 en BS3000.
Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) wilde snel van de lekkageproblemen af, alleen was er meer nodig dan een kitspuit. Gelukkig koos de opdrachtgever voor een duurzame en lange termijn oplossing en gaf groen licht voor een degelijke, structurele aanpak waardoor de balkons zomaar weer voor jaren meegaan zonder dat er sprake is van enig wateroverlast. Ook is veilig gebruik nu gegarandeerd. Zowel het COA als Bouwbedrijf Huurman Leiden B.V. waren heel blij met de strakke, veilige en lekvrije balkons.

Meer lezen over onze andere projecten? Kijk dan eens verder op de nieuwspagina van onze website: website MTS nieuwspagina.
MTS B.V.

www.mtsbv.nl

Oostgerepolder 8
2391 AK Hazerswoude-Dorp

Telefoon: 0172 – 58 90 09
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.