Portfolio

MTS kijkt met trots terug op talloze bouwprojecten, Er zijn een aantal bouwprojecten die zo bijzonder waren, dat wij ze hier graag aan u laten zien. Ze geven u een concreet beeld over wat wij precies doen. Het project is bijvoorbeeld bijzonder omdat het om een monumentaal pand ging. Of vergde juist veel onderzoek omdat het probleem zo complex was dat de oplossing heel specifiek moest zijn.

Het team van MTS is aan het werk geweest aan de voor- en achtergevels en de daken. Een project van formaat waarbij we eerst gestart zijn alle niet functionele onderdelen van de gevel te halen.

Denk aan zonwering, reclame, kabelgoten, enzovoorts. In de gevels zaten veel scheuren en het natuursteen was op veel plaatsen ernstig beschadigd. Ons team heeft stalen lateien vervangen en scheuren gerepareerd door middel van Thor Helical lintvoegverankering. Diverse stalen balken zijn ontroest en geconserveerd. Vooral de natuurstenen lekdorpels en gevelafdekkers waren ernstig beschadigd en zijn door ons opnieuw gepositioneerd en gerepareerd. Daarbij is door ons gebruik gemaakt van roestvrijstalen doken. Bijzonder is dat het gehele metselwerk uit zogenaamde kloostermoppen bestaat, waarvan er enkele honderden vervangen zijn.

Ten tijde van de werkzaamheden constateerden we dat de verborgen stalen draagbalken van een balkon doorgeroest waren. Dit probleem hebben we in samenwerking met een constructiebedrijf afdoende op kunnen lossen. De hemelwatervoorziening op de binnenplaats bestond uit een wirwar van afvoerpijpen met onnodig veel bochten en verlopen. Deze afvoeren hebben wij tot een minimum teruggebracht en gepositioneerd. Het hemelwater wordt nu weer optimaal afgevoerd. Tevens zijn de schoorstenen op de daken hersteld. Daar waar nodig zijn de loodslabben vervangen. Bovendien zijn overbodige spullen en opslagmaterialen door ons van het dak afgevoerd.

Het was even passen en meten om op een goede en veilige manier de steiger op een naast gelegen hellend en zwak pannendak te plaatsen. Resultaat was dat we vanuit die positie goed aan de zijgevels konden werken. Dit is dus gelukt door het aanbrengen van een speciale constructie. Hierdoor hebben we schade aan dit dak voorkomen. Ten slotte zijn de gevels gereinigd met het micronevelstraalsysteem en daarna gehydrofobeerd. De foto’s hieronder laten zien dat het herstel van alle schade aan de gevels noodzakelijk was en niet langer kon worden uitgesteld. Door de renovatie is het pand beslist in esthetische en economische waarde opgewaardeerd.