Wij denken met u als opdrachtgever mee en komen met de juiste oplossingen. U bent verzekerd van een technisch vakkundig en onderbouwd advies en uitstekende uitvoering van het werk. Wij werken volgens een strakke planning en volgen daarbij uw richtlijnen en wensen. Alle materialen verwerken wij volgens de voorschriften en technische merk- en informatiebladen van de producenten. Ook de prijs-kwaliteitverhouding is concurrerend.
Na een eerste (kosteloze) inventarisatie nemen wij het werk met u door en inventariseren alle details. Alle werkzaamheden en materialen worden beschreven in een uitgebreide offerte, die te vergelijken is met een open begroting.

Zo weet u meteen waar u aan toe bent. Zo nodig stellen wij een inspectie- of adviesrapport op tegen een
redelijk en voor u kostendekkend tarief.


Ook wanneer wij voor u aan het werk zijn, hebben wij regelmatig contact met elkaar. Wij werken planmatig en gestructureerd. Deze planning hebben wij voor de start van de opdracht in overleg met u vastgesteld en volgen wij nauwgezet. Onvoorzien oponthoud wordt overlegd.

Als opdrachtgever kunt u er op rekenen dat MTS uw werk uitvoert en oplevert zoals dat met u is afgesproken.

Garantie

MTS geeft drie jaar garantie. Wij verwijzen hierbij naar onze garantiebepalingen. U kunt de garantiebepalingen bij ons opvragen. Deze garantie is in overleg uit te breiden tot een langere periode. Op alle opdrachten uitgevoerd door MTS gelden onze verkoopvoorwaarden. Deze sturen wij mee bij iedere offerte. Natuurlijk kunt u de verkoopvoorwaarden ook bij ons opvragen. Mocht u toch niet tevreden zijn over het opgeleverde werk, dan gaan wij daarover direct met u in gesprek. In gezamenlijk overleg komen wij tot afdoende oplossingen.

VCA

Een VCA certificaat is belangrijk. MTS is VCA gecertificeerd. Concreet houdt dit in dat MTS zich houdt aan de voorschriften van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. Deze stichting controleert en toetst jaarlijks of MTS en de medewerkers zich aan VCA-eisen en
-voorschriften houden. Voor u als opdrachtgever betekent dit dat u uit kunt gaan van een hoge kwaliteit van het opgeleverde werk en gestructureerde en veilige werkwijzen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

MTS is bevoegd complexe steigers te bouwen en te keuren.